Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Anketa

Počítadlo Vsevjednom.cz

Kahla

Soumraky

Přiběh

Hrozba minulosti

 

 

            …Za necelý rok po bitvě u Goldie, kde Lord Caldwell sprovodil ze světa démona Kirgaa, se v různých koutech Athorské říše začali dít podivné věci, zjevovali se podivná stvoření, lidé záhadně mizeli a umírali. Mnoho dobrodruhů ze všech částí říše se vydalo vyřešit tyto záhady. Nikdo se nikdy nevrátil nebo nedosáhl vyznamných úspěchů v řešení. Až jednoho dne přišel do králových rukou dopis od kurýra z Terasanu:

 

Slovoutný králi Thorgare

Nemohlo se mi nedonést o problémech, které nyní sužují říši na pevnině. Této záležitosti jsem se rozhodl věnovat těmi nejpečlivějšími studiemi. Ve svém bádání jsem přišel na podstatu problému. Když před rokem rytíř Caldwell zabil Kirgaa, stihl démon ještě naposledy zařvát. Ti kdož stáli blízko dobře slyšeli, že to nebyl jen prostý řev, nýbrž poselství. Jeho slova totiž zněla „Gur vraat“. Tyto slova si každý mág vzdělaný v temném jazyce snadno přeloží. Znamenají „já příjdu“. Dlouho jsem přemýšlel, jak by mohl démon Kirgoo znovu přijít, když byl jednou provždy odstraněn ze všech sfér bytí Mečem Smrti, Ale tyto události, co se teď dějí, všechno vysvětlují. Kirgoo nemyslel že příjde on, ale jeho sféra. A tak se stalo. Na území říše nyní leží 5 portálů do sféry odkud Kirgoo pocházel. Nezbývá nám než seřadit vojska a za doprovodu mágů protály uzavřít způsobem jaký známe. Věřím že mému dopisu rozumíte a vykonáte nejlepší možné k záchraně míru v říši.

                                    S uctivým pozdravem a přáním štěstí

Arcimág Rawhen

 

            Král dal na slova arcimága z Terasanu, aby byl jednou provždy klid. Sestavil armády v pěti částech říše, kde se sjednotili ti nejlepší. Společně s každou armádou vyslal skupinu mágů, aby portály zavřeli. V následujících dnech se strhly krvavé bitvy s démony, které však dlouho netrvali díky drtivé převaze lidí. Král Thorgar situaci nepodcenil. Portály byly zavřeny a zbytky temných bestií byly povražděny. Temné síly byly nadobro pryč.....

 

...Uplynulo 20 let...

 

            Thorgar II pokojně skonal stářím. Na trůn nastoupil jeho nezletilý syn korunovaný jako Thorgar III. Potřeboval však vhodného vychovatele a rádce než dospěje a bude se moct plně chopit moci v říši. Tímto vychovatelem se stal nejmocnější šlechtic v říši - Wilhelm z rodu Rottalů. Získal tím titul „vícekrál“.

            Svět zasáhla jako blesk zpráva o smrti Lorda Herolda, známého jako „toho jež nesl Thorovo Kladivo“ a Odinova vyvoleného. Prý byl nalezen mrtvý ve vaně plné krve.

            Svatokřižácká Církev se rozdělila na 2 znepřátelené církevní řády. Konkláve a Převorstí Fénixe. Krize církve vyvstala poté, co hodnostáři a věřící měli zcela jiný pohled na důvod Caldwellovy smrti. Jejich spory zašli tak daleko že se církev rozdělila na dva řády, které spolu nyní vedou politické, majetkové občas dokonce ozbrojené spory.

 

Přes to všechno si však lidé v Athorské říši žijí dobře a v míru...... Prozatím...

 

…..Ve významném obchodním přístavním městě Antiga se začali objevovat podivné nemoce, začali mizet lidé po kterých jakoby se slehla zem, rozsápaná těla po lesích a zprávy lovců a tuláků o podivných stvořeních v okolí města, se objevují čímdál častěji.

            Město i celý kraj byli prohledány ale nic podezřelého se nenašlo. Nikdo zatím netuší co se děje. Lidé se shodují jen na jednom – že v Antize už není bezpečno...